HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap

Valorisatie

Valorisatie (circulatie van kennis) is de motor van maatschappelijke en economische ontwikkeling. De HAN draagt daar graag en intensief aan bij. Dat doen we op verschillende manieren, maar altijd vindt een intensieve samenwerking tussen het werkveld, ondernemers, onderwijs en onderzoek binnen de HAN plaats. HAN CvVO faciliteert en initieert valorisatienetwerken en alliantievorming.

Valorisatie-afspraken

In samenwerking met het Ministerie van OCW heeft de HAN afgesproken haar valorisatie-infrastructuur te professionaliseren in nauwe samenwerking met de andere partners in Gelderland valoriseert. Daarnaast bouwen we samen met ondernemers, kennisinstellingen, en overheden aan het Gelders Valorisatienetwerk.

HAN CvVO helpt

De verantwoordelijkheid voor het realiseren van deze doelstellingen ligt primair bij de faculteiten en opleidingen. HAN CvVO ondersteunt met slagkracht en expertise. Zo helpen we zowel de onderwijsdoelstellingen als de strategische ambitie rondom valorisatie en ondernemerschap te realiseren, zo efficiënt en snel als mogelijk is.