HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap

Netwerken

Vanuit de HAN is het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap betrokken bij verschillende netwerken en allianties.

Gelderland valoriseert

Logo Gelderland valoriseert

Het netwerk Gelderland valoriseert wil mensen met een innovatief idee ondersteunen om het innovatieve vermogen van de regio te versterken. We versnellen het proces met succesvolle innovaties als resultaat. HAN CvVO houdt voor de verschillende faculteiten van de HAN een vinger aan de pols en signaleert waar mogelijkheden onbenut worden.

EnergieNEXT

Logo Energie Next

Een voorbeeld van een valorisatienetwerk dat door het CvVO wordt onderhouden is EnergieNEXT.nl : hét online platform voor en door de energieprofessional en betrokken consument. Het inspireert, verbindt en stimuleert samenwerking door middel van open kennisdeling om de noodzakelijke energietransitie te versnellen. Het platform is ontwikkeld i.s.m. SEECE en slaat de brug tussen kennis in het onderwijs en ontwikkelingen in de energiesector. Vele bloggers uit het werkveld delen hier hun kennis.

InScience

Logo InScience

InScience is een vijfdaags wetenschapsfilmfestival dat jaarlijks plaatsvindt in november en wordt georganiseerd door Stichting InScience – Dutch International Science Film Festival. De HAN is als één van de partners betrokken bij dit evenement.
Door diverse lectoren, promovendi, onderzoekers en studenten te betrekken bij het festivalprogramma biedt InScience een prachtig podium voor de HAN om praktijkgericht onderzoek, in verbinding met opleidingen en het werkveld waarvoor we opleiden te laten zien. HAN CvVO levert, met hulp van collega's, een grote bijdrage aan het opzetten van het HAN InScience netwerk.

FEM Business (voorheen Smart Business Center)

FEM Business is ontstaan onder de naam Smart Business Center (HAN SBC). Dit netwerk brengt op actieve wijze trends onder de aandacht bij ondernemers en initieert onderzoeks-en ontwikkelprojecten. In themabijeenkomsten, individuele bedrijfsbezoeken, nieuwsbrieven en op websites vindt de ontwikkelde kennis zijn weg naar de ondernemers. Daarnaast worden er verbindingen aangegaan met andere netwerken en wordt de kennis doorvertaald naar het onderwijs.
Meer informatie: https://blog.han.nl/fembusiness/  

Zorgalliantie.nu!

Logo Zorgalliantie.nu

Zorgalliantie.nu! is een regionaal kennis – en leernetwerk dat door de HAN is geïnitieerd. Het netwerk bestaat uit een groeiend aantal zorginstellingen, woon- en welzijnsstichtingen. In werkplaatsen brengen zij praktijkgerelateerde vraagstukken in. HAN CvVO zorgde voor de opstart van de Zorgalliantie.
In de leerwerkplaatsen van Zorgalliantie.nu! staat steeds een praktijkgerelateerd vraagstuk centraal. De aandacht richt zich vooral op actuele vraagstukken zoals het toenemend aantal ouderen en chronisch zieken, het tekort aan werknemers, de bekostiging van de zorg en technologische innovaties. De werkplaatsen worden begeleid door lectoren van de HAN. Zij creëren samen met professionals én studenten nieuwe oplossingen.

Tinus Hammink

Programmamanager SEECE

"Als SEECE doen we verschillende zaken samen met HAN CvVO, die met het HAN speerpunt duurzame energie te maken hebben. Denk aan Gelderland valoriseert, Duurzame stagehub, Innovatielabs, Innovatiehubs en EnergieNEXT.

Die samenwerking bevalt ons erg goed. Door deze samenwerking hebben we substantieel meer massa en focus weten te creëren voor dit HAN speerpunt energie en daarmee momentum. We worden steeds meer bekend en erkend . We trekken daarmee veel partijen aan die zich met ons willen verbinden."