Engineering en Automotive

Excursies

Excursies bieden de mogelijkheid om de door de student opgedane kennis in de praktijk toegepast te zien worden.

Studenten komen zo in een vroeg stadium in aanraking met bedrijven en kunnen zich een betere voorstelling maken van het beroepenveld van een Engineer.

HAN Engineering en Automotive vindt het als academie belangrijk dat de studenten met enige regelmaat op excursie gaan. Op vaste dagen in het jaar worden bedrijven gevraagd een excursie te organiseren. Meer informatie hierover vindt u op de pagina van de Eventweek Engineering.