Engineering en Automotive

Projecten met Studenten

Een belangrijk onderdeel in het curriculum van de opleidingen bij HAN Engineering en Automotive zijn projecten. Studenten werken vanuit hun eigen discipline in bi-disciplinaire of multidisciplinaire groepen samen met studenten uit andere opleidingen.

Gedurende de opleiding kennen deze projecten een toenemende complexiteit, realiteit en multidisciplinariteit.

Voor studenten zijn projecten extra interessant als deze een hoge realiteitswaarde hebben en echt vanuit het bedrijfsleven worden aangedragen. Voor bedrijven de kans om vroegtijdig bij studenten in beeld te komen en studenten bij hun vraagstukken te betrekken.

Plaats in het onderwijs

Projecten met studenten, waarbij wordt samengewerkt tussen onderwijs, bedrijven en lectoraten, vindt u in het 2e en 3e jaar van de opleiding. In onderstaand schema zijn de semesters met projecten aangegeven met witte vakken.   Lees meer...