Engineering en Automotive

Geschikte projecten

Welke projecten zijn geschikt?

Per semester worden leeruitkomsten gedefinieerd waaraan een project moet voldoen.

De leerdoelen verschillen per semester. Dat heeft onder andere te maken met de verschillende beroepstaken waaraan de studenten in het betreffende semester werken en de toename van het niveau. Een project dient altijd een omvang en complexiteit te hebben, waardoor deze past bij de fase van de opleiding.

Leerdoelen:

Semester 3 (2e jaar, 1e semester):

  • WTB: Het ontwikkelen en optimaliseren van een aangedreven mechanisch systeem.
  • E: Het ontwikkelen en testen van een elektronisch regelsysteem op basis van elektronica en/of microcontroller.
  • IPO: Het ontwikkelen van serie- of massaproducten waarbij de nadruk ligt op het technisch functioneren, de produceerbaarheid en de kostprijs van het product.
  • TBK: Het oplossen van een bedrijfskundig probleem met een techniekcomponent bijv. op het gebied van logistiek, kwaliteit, inkoop/verkoop en marketing.

Semester 4 (2e jaar, 2e semester):

  • WTB: Het ontwerpen van een energiesysteem of apparaat met bijbehorende regeling op basis van de onderzochte energie- en vermogensbehoefte.
  • E/IPS: Het ontwerpen van een elektrische energie-omzetter inclusief het bijbehorende besturingssysteem.
  • E/ESE: ontwikkelen van embedded systemen waarbij een operating system geïmplementeerd moet worden.
  • IPO: Het ontwerpen en vormgeven van een product vanuit een ontwerpvisie.
  • TBK: Bijdrage leveren aan het (her)ontwerpen van het fabricagesysteem vanuit een bedrijfskundige invalshoek.

Semester 6 (3e leerjaar, 2e semester):

Studenten werken in een learning community met onderzoekers aan conceptuele innovatieve vraagstukken van bedrijven. Mogelijke onderwerpen zijn: optimaliseren van productie processen (Operations Management), industrieel automatiseren, gebruikers gericht ontwerpen (User Centred Design) of Smart Factory.

De voorkeur gaat uit naar projecten waaraan studenten vanuit verschillende disciplines kunnen werken. Een tweede voorkeur is dat het project aansluit bij een van de thema’s van Engineering en Automotive:

Project aanmelden

Hoe kan ik projecten aandragen en hoe verloopt het proces daarna?   Lees meer...