Engineering en Automotive

Stage / afstuderen

Hbo-onderwijs is praktijkgericht. Gedurende de opleiding verwerft een student -door te werken aan beroepstaken- een reeks van technische, sociale en persoonlijke vaardigheden die nodig zijn voor een goede beroepsuitoefening.

Deze competenties worden in nauw overleg met het bedrijfsleven opgesteld.

Plaats in het onderwijs

  • In het 3e jaar volgt elke student bij een bedrijf een fulltime verdiepende stage van 5 maanden.
  • De opleiding wordt afgerond met een afstudeerproject van eveneens 5 maanden, als proeve van bekwaamheid.

Studenten kiezen soms voor het doorlopen van de opleiding in een andere volgorde. Een klein deel van de studenten zal daarom de stage of het afstuderen in het andere semester doorlopen.

Stage- en vacature portal van de HAN

Randvoorwaarden

Waaraan moet een stage of afstudeerplaats voldoen?   Lees meer...