Engineering en Automotive

Speerpunten

HAN Engineering en Automotive richt zich op complexe technische vraagstukken met daarbij ‘de techniek van morgen’ en innovatie in het vizier.

In lijn met de zwaartepunten van de HAN zijn de speerpunten van Engineering en Automotive:

Hiermee draagt HAN Engineering en Automotive technische oplossingen aan voor maatschappelijke vraagstukken, zoals de transitie naar duurzame energie, de vergrijzing van de samenleving en hoe je slimmer omgaat met werk dat met steeds minder mensen moet worden gedaan.