HAN
HAN
Engineering

Projecten met Studenten

Een belangrijk onderdeel in het curriculum van de opleidingen bij HAN Engineering zijn projecten. Studenten werken vanuit hun eigen discipline in bi-disciplinaire of multidisciplinaire groepen samen met studenten uit andere opleidingen.

Gedurende de opleiding kennen deze projecten een toenemende complexiteit, realiteit en multidisciplinariteit.

Voor studenten zijn projecten extra interessant als deze een hoge realiteitswaarde hebben en echt vanuit het bedrijfsleven worden aangedragen. Voor bedrijven de kans om vroegtijdig bij studenten in beeld te komen en studenten bij hun vraagstukken te betrekken.

Eerstejaars Engineering presenteren bi-disciplinaire projecten