HAN
HAN
Green Capital 2018

European City's for Green Regions

Nijmegen mocht zich in 2018 als eerste stad van Nederland ‘European Green Capital’ noemen. Deze titel heeft Nijmegen verdiend door jarenlang hard te werken aan vergroening en verduurzaming d.m.v. grote en kleine initiatieven. Nijmegen laat komend jaar Nederland en Europa zien dŠt het kan en hůe het kan! In 2019 gaat Green Capital door als 'Green City's for Green Regions'.

‘Call to Action’ in Katowice bij de klimaatconferentie getekend

Op 23 november j.l. is†tijdens de 'Mayor Conference van Green Capital Steden' door alle burgemeesters van de Green Capitals een ‘Call to Action’ getekend, welke in Katowice bij de klimaatconferentie is†overhandigd.

Officieel is†Nijmegen, Green Capital 2018 voorbij, maar de European Green Capitals willen verder gaan met activiteiten om hun regio's te verduurzamen. Om de Legacy te bewaren en voort te zetten werken diverse partners op dit moment nog allerlei ideeŽn uit.†Er wordt†naast de hoofdthema’s energy en mobiliteit het komend jaar - zonder deze twee thema’s te vergeten - meer nadruk op groen en klimaat, circulaire economie en gezonde stad (health) of zoals het weleens gekscherend wordt genoemd: de Nijmeegse schijf van vijf’. Daarnaast wordt de focus van stad naar regio verlegd (HAN inbreng: van Green City's naar Green Regions!). Het doel is daarbij toe te werken naar bijv. een jaarlijks evenement met prijs voor de 'parel van het jaar'!

Om deze nieuwe activiteiten te faciliteren en ook het ontstane netwerk niet verloren te laten gaan, is besloten de Raad van Advies na het jaar 2018 door te laten gaan als ‘programmaraad’. Concretisering en invulling vindt nog plaats.

European Green Capital is een initiatief van de Europese Unie. De Gemeente Nijmegen vult samen met de Provincie Gelderland en heel veel andere partijen uit de omgeving het programma voor 2018 in.

De thema’s waarop ‘European Green Capital’ actief zijn onder te verdelen in vijf hoofdthema’s te weten:

• Vitale stad;†Samen gezond en groen
• Energietransitie;†Blij met zon en wind
• Klimaatadaptatie;†Leven met water
• Circulaire economie;†Alles is van waarde
• Slimme mobiliteit;†Duurzaam op weg

HAN en Nijmegen Green Capital 2018
De HAN wil actief bijdragen†aan- en participeren in†'Nijmegen, Green Capital 2018 and beyond'. Deze site brengt de verbinding tussen de HAN en Nijmegen Green Capital in beeld en is dit jaar†het platform voor het delen van kennis, initiatieven en activiteiten.

De hoofdthema’s van Nijmegen Green Capital 2018 hebben veel overeenkomst en aanknopingspunten met de zwaartepunten van de HAN: health, sustainable energy and environment en Smart Region. Concreet: veel onderwijs en onderzoek vindt binnen deze thema ‘s plaats. Nijmegen Green Capital 2018 biedt dan ook een uitgelezen kans voor studenten, docenten, onderzoekers en ondersteuners om zich op dit thema in de triple helix (overheid, onderwijs en ondernemingen) te verbinden.†††