HAN
HAN
Green Capital 2018

HAN bijdragen

De HAN wilde vanaf de start op 19 februari j.l. betrokken zijn bij- en verbonden zijn aan 'Nijmegen Green Capital 2018'

Op 22 december j.l. zijn we met een groep betrokken HAN'ners en de programma directie van Nijmegen Green Capital 2018 in een ontbijtsessie bij elkaar gekomen om na te denken over de volgende vraag:

‘Met welke aansprekende activiteiten binnen de HAN kunnen we eenvoudig een verbinding met Green Capital 2018 leggen en welke nog te ontwikkelen activiteiten kunnen gekoppeld worden aan Green Capital 2018?

Dit heeft  tot een eerste resultaat geleid, namelijk dat bij het openingsweekend van het Green Capital Programma het HAN Biocentre in de ‘Struintuin‘ van de 'Wondertuin’ in het Valkhof museum haar project heeft kunnen presenteren, een project waarin men werkt aan het omzetten van zeefgoed uit het riool (dus eigenlijk WC papier) met behulp van micro organismen naar olie, die dan als bio based grondstof ingezet kan worden in bijvoorbeeld verf.

En HAN lector duurzame energie Mascha Smit heeft op zondag 21 januari geparticipeerd in het debat ‘Groene Reflecties’ op locatie ’Uitzicht’ van het Valkhof Museum.

Hoe verder?

Er is een volgende ontbijtsessie voor het Green Capital netwerk georganiseerd op 26 februari a.s. van 8.00 tot 9.30, Ruitenberglaan 26 te Arnhem, ruimte A1.01

  • Welke verbindingen kunnen we leggen tussen HAN activiteiten en het Green Capital programma?
  • Welke verbindingen kunnen we in dit netwerk (overheid, onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en studenten) leggen zodat we elkaar kunnen versterken?

Vervolgacties zouden kunnen bestaan uit het koppelen van educatieve- en onderzoeksprogramma's en projecten. Maar ook evenementen die al op de agenda staan zoals congressen en lezingen etc. etc. Daarnaast zijn er mogelijk inhoudelijke verbindingen te leggen vanuit onze lectoraten met de thema's van Green Capital 2018.