HAN
HAN
Green Capital 2018

Nijmegen, European Green Capital 2018

Nijmegen mag zich in 2018 als eerste stad van Nederland ‘European Green Capital’ noemen. Deze titel heeft Nijmegen verdiend door jarenlang hard te werken aan vergroening en verduurzaming d.m.v. grote en kleine initiatieven. Nijmegen laat komend jaar Nederland en Europa zien dŠt het kan en hůe het kan!

European Green Capital is een initiatief van de Europese Unie. De Gemeente Nijmegen vult samen met de Provincie Gelderland en heel veel andere partijen uit de omgeving het programma voor 2018 in.

De thema’s waarop ‘European Green Capital’ actief zijn onder te verdelen in vijf hoofdthema’s te weten:

• Vitale stad;†Samen gezond en groen
• Energietransitie;†Blij met zon en wind
• Klimaatadaptatie;†Leven met water
• Circulaire economie;†Alles is van waarde
• Slimme mobiliteit;†Duurzaam op weg

HAN en Nijmegen Green Capital 2018
De HAN wil actief bijdragen†aan- en participeren in†'Nijmegen, Green Capital 2018'. Deze site brengt de verbinding tussen de HAN en Nijmegen Green Capital in beeld en is dit jaar†het platform voor het delen van kennis, initiatieven en activiteiten.

De hoofdthema’s van Nijmegen Green Capital 2018 hebben veel overeenkomst en aanknopingspunten met de zwaartepunten van de HAN: health, sustainable energy and environment en Smart Region. Concreet: veel onderwijs en onderzoek vindt binnen deze thema ‘s plaats. Nijmegen Green Capital 2018 biedt dan ook een uitgelezen kans voor studenten, docenten, onderzoekers en ondersteuners om zich op dit thema in de triple helix (overheid, onderwijs en ondernemingen) te verbinden.†††