Green Capital 2018

Activiteiten / Challenges / Initiatieven

Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe ontwikkelingen welke gerelateerd zijn aan de thema's van Nijmegen, Green Capital 2018

Lerend op weg naar samenwerking tussen private en publieke spelers

A.s. vrijdag is het zover, dan worden de plannen die in samenwerking met heel veel partijen in korte tijd†tot stand zijn gekomen uitgevoerd. Nijmegen European Green Capital 2018 heeft het Groene Vrijdag initiatief ontwikkeld, dit is een dag die in het teken staat van het verder vergroenen van de stad en haar omgeving.

De HAN heeft i.s.m. Green Capital,†Van Beek ingenieurs, studenten van de opleiding Facilitair management, Cultuurmakelaar Debbie den Besten en†bewoners†van de wijk 'De Waalsprong' en vele andere†spelers het initiatief opgezet om†een dag te organiseren die in het teken staat van verduurzaming van deze wijk in Nijmegen. In de wijk†'De Waalsprong' gaan†studenten van de†opleiding Facility Management†aan de slag†met een onderzoek rond energielekkage in de woonwijk d.m.v. energiescans en interviews onder de bewoners van de wijk. Vervolgens worden de resultaten hiervan tijdens een lunch†op locatie Buitenplaats teruggekoppeld aan de bewoners van de wijk waarbij wethouder Velthuis het initiatief een warm hart komt toedragen.

Hierna laten we een 'best practice' zien vanuit een andere woonwijk, deze presentatie wordt verzorgd door Groenewijkstroom en gaan vervolgens aan de slag met een werksessie met het thema: sociale cohesie in de wijk.

Hopelijk gaat dit tot vergroening van weer een volgende wijk leiden!

Over de resultaten van deze dag volgt wederom een blog.

Duurzaam cross-level samenwerken was het overkoepelende thema van de Green Capital Brainstormsessies.

Hoe geef je cross-level samenwerking tussen kennisinstellingen (MBO/HBO/WO) werkveld en overheid op thema’s als Duurzaamheid, Circulaire Economie en Global Goals vorm?

Dit thema†stond van 20 t.m.†23 augustus j.l.†centraal op de agenda van de vier dagen vol brainstormsessies, sprekers en debat.† De eerste avond heeft†in het teken gestaan van kennismaken en informeren. Een groot aantal sprekers heeft†acte de presence gegeven.†Van Hugo van der Kallen met zijn duurzame ambtsketting tot MariannA met haar initiatief tot watertappunten in en rond Nijmegen. Alle sprekers waren het eens over†het belang van†duurzaamheid in het onderwijs†en het belang hiervan voor elk beroep.

Op de 21e†en 22e†stonden de presentaties voorafgaand aan de brainstormsessies in het licht van†de Global Goals, Nomair van†Wijk van de Bildung Akademie†was o.a.†te gast en heeft over deze avond zelf een blog geschreven (zie elders op dit blog).†Wat mooi was aan de presentatie van Nomair is dat hij Bildung weet te verbinden aan de Global Goals en dit heel praktisch maakt.† Er is†uitgelegd hoe verschillende activiteiten bijdragen aan het behalen van de Global Goals. Deelnemers zijn later in gesprek gegaan over een specifiek Goal waar zij aan willen bijdragen en hoe zij dit willen†gaan†doen.

De 'grande finale'†heeft plaats gevonden bij het Rijk van Nijmegen (Rabobank). Hier zijn we na een korte terugblik op de brainstormsessies†concreet aan de slag gegaan met hoe we aankomend†studenten kunnen enthousiasmeren om samen cross-level te†werken aan duurzame vraagstukken.

We zijn deze avond gestart met een korte terugblik op de brainstormsessies, daarna zijn we gezamenlijk aan de slag gegaan met de vragen vanuit de Gemeente Nijmegen, het Rijk van Nijmegen†en Green Capital. De resultaten zijn vervolgens gepresenteerd aan belanghebbenden als de Gemeente Nijmegen, het Rijk van Nijmegen, Green Capital, de RU, ROC's†en de HAN.†

Wat opviel was dat er†algemene consensus was†over nut en noodzaak van†samenwerking MBO/ HBO/ WO.†De maatschappelijk uitdagingen en vraagstukken van deze tijd kunnen alleen door cross-level samenwerking worden aangegaan is de overgrote mening van de aanwezigen. Werken aan oplossing van hedendaagse vraagstukken moet de focus zijn van deze samenwerking. Een gevolg van deze samenwerking kan zijn dat de segregatie tussen deze groepen wordt tegengegaan, sommigen zijn van mening dat dit tevens een doelstelling kan zijn.†Geconstateerd is dat het van belang is om cross-level samen te werken in- en aan projecten, dit moet wel gefaciliteerd worden. Hierbij is het van belang dat de ‘taal die men spreekt’ voor elk niveau begrijpelijk is of wordt gemaakt.†

Grote dank gaat uit naar Aleksandr Stommels en Dennis Dorpmans, zij hebben†de organisatie van deze dagen op zich genomen, en natuurlijk ook dank aan alle deelnemers en sprekers! Jullie zijn allen van harte welkom op de 3e netwerkbijeenkomst van Green Capital en de†HAN†op 1 november a.s., zie agenda!

Wil je het volledige verslag van deze bijeenkomsten inzien,†stuur dan een mail aan†cristel.busser@han.nl

Green Capital & de Bildung Academie

geschreven door Nomair van Wijk, de Bildung Academie; een speelplaats voor nieuwsgierigen!

Op 22 augustus jl. stond het thema 'Bildung' bij Green Capital centraal.
Vanuit een urgentie voor onderwijs- en maatschappelijke transitie presenteerde de Bildung Academie haar filosofie over onderwijs gericht op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Hoofd Organisatieontwikkeling Nomair van Wijk: ‘’De vraagstukken zoals gepresenteerd bij Green Capital zijn thema's waar de Bildung Academie zich stelselmatig mee bezighoudt. Bildung is niet alleen zelfreflectief, maar betrekt hierbij ook andere domeinen zoals de ander, onze culturele erfschat, de wereld in transitie alsook onze planeet. In onze onderwijsprogramma's wordt hier systematisch aandacht aan besteed. Wij zijn dan ook van mening dat Bildung concrete antwoorden en oplossingen biedt voor de vraagstukken, op zowel macro-, meso-, en microniveau, waar we heden ten dage mee kampen; het draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke bewustzijnsontwikkeling maar vervult ook een kritische en constructieve rol in de samenleving.''

De filosofie van Bildung kenmerkt zich door het centraal stellen van de ontwikkeling van de mens. Bildung gelooft in menselijke innovatie, niet de zoveelste technologische innovatie, het opleiden van machine-mensen of het leveren van eenzijdige arbeidskrachten voor een verouderd economisch groeimodel. Bildung zet in op wat de mens onderscheidt van de machine en bevraagt tegelijkertijd op een constructieve manier de verhouding tussen het zelf, de ander en de wereld. Daarvoor zijn een vergroot bewustzijn, ondernemerschap en training van nieuwe competenties nodig. Dergelijk onderwijs is exact wat er in het huidige onderwijslandschap ontbreekt en wat de Bildung Academie tracht te integreren.

Nomair van Wijk vervolgt: '' Het was prettig om aanwezig te zijn bij de Green Capital Dagen en met verschillende initiatieven te mogen brainstormen over vraagstukken en van elkaar te leren. Gelet op de complexiteit van de thema's en de waarden die hieraan verbonden zijn, leek het mij interessant om een workshop te geven rondom de kernwaarden van eenieder om vervolgens constructieve verbindingen te leggen naar de thema's. Dit heeft geleidt tot interessante perspectieven van individuen alsook concrete handvatten geboden hoe in praktische zin met de thema's om te gaan. Ook heeft het geleidt tot nieuwe vraagstukken en ik hoop dan ook dat we hier collectief vervolg aan kunnen geven.''

Bekijk vooral†hier het filmpje waarin duidelijk gemaakt wordt hoe De Bildung Academie het thema Bildung koppelt aan maatschappelijke vraagstukken

Tap-Art: tappunten in centrum Nijmegen krijgen kleur in kader duurzaamheid

Tussen 26 en 31 augustus gaat het gebeuren: kunstenaars gaan aan de slag om minimaal 12 tappunten in centrum Nijmegen te laten opvallen door deze met kunst te omgeven. Zij dragen met hun creativiteit onbetaald bij om Nijmegen duurzamer en gezonder te maken. Bovendien levert het een kleurrijkere leefomgeving op. Het kunstzinnig maken is het belangrijkste onderdeel van het project Tap-Art vanuit de Green Capital Challenge Water. Water is het thema in augustus.
Het kunstzinnig maken is een van de manieren om de tappunten ‘op de kaart’ te zetten oftewel deze beter vindbaar te maken en mensen meer te laten tappen met een hervulbare fles. Wie weet kan dit op jaarbasis wel 100.000 stuks plastic wegwerpflesjes water schelen, dus minder plastic afval / soup. Preventie dus in plaats van afval ruimen door gebruik van een hervulbare fles. Reduce en Reuse in plaats van Recycle.

Nijmegen duurzamer maken is makkelijk
Iedereen kan meedoen om Nijmegen een stukje duurzamer te maken door te tappen met een hervulbare fles. Meer water drinken in plaats van suiker houdende dranken is natuurlijk gezond. Vind jij water tappen met een hervulbare fles een goed idee? Post dan gerust een bericht op social media met de hashtag #tappuntNijmegen.

Kunstenaars aan de slag
Welke kunstenaar wanneer bij welk tappunt aan de slag gaat, blijft nog even een verrassing. Remco Visser en street artists van het collectief Verfbaar hebben een groot aandeel in het aanbrengen van de kunst. Zij hebben onlangs hotel Credible flink laten opvallen met de muurschildering van een groot hert. Ceciel Naalden ‘beitelt’ bij het tappunt bij het Arsenaal tekst in Romeinse letters. Lisa Borsten gaat de Roze Olifant schilderen, een ontwerp door NSG-leerlingen, bij het tappunt op het hernieuwde Quackplein.

Vergunning gemeente Nijmegen
De gemeente Nijmegen†heeft vergunning verleend aan Tap-Art om de tappunten kunstzinnig en kleurrijk te maken, zodat deze beter opvallen. Het gaat dan om maximaal 4 m2 rond het tappunt in vrije vorm. Het betreft tijdelijke kunst in de openbare ruimte. Dit wil zeggen dat de kunst hooguit twee jaar zichtbaar mag zijn. Of weerselementen doen deze vervagen of na twee jaar worden deze verwijderd.

Green Capital Challenge Water
In augustus staat het thema Water centraal bij de Green Capital Challenges, burgerinitiatieven om Nijmegen duurzamer te maken. Tap-Art is een van de challenges en een initiatief en project van MariannA Bakker.
Het kunstzinnig maken van de tappunten is het meest opvallende resultaat om de tappunten op de kaart te zetten en duurzame doelen te bereiken. Een van de andere middelen die zijn ingezet om de tappunten beter vindbaar te maken is een Google kaart op WelkominNijmegen.nl. Deze is al 2500 keer bekeken.†

Kunst rijker vieren
Vrijdagmiddag 31 augustus wordt het resultaat gevierd van Tap-Art en tappunten ‘op de kaart’ mede door de aangebrachte kunst. Nijmegen is dan een gezonde en duurzame kunstroute rijker naast de Walk of Waste? Initiatiefneemster hoopt dat bewoners en bezoekers blij verrast zijn en meer kraanwater gaan tappen met hervulbare fles.

Meer info: website Green Capital Challenges.
Check de kaart (ook voor op je mobiel) om te weten waar tappunten in Nijmegen zijn:
Tap-Art is ook te vinden op Facebook: Tappunten Nijmegen

Contact: marianna.bakker@gmail.com of bel 06-201 49 951.

Meer info:
Drinking Tap Water Might Be the Simplest Solution to Ocean Plastic Pollution
06-27 WelkominNijmegen.
06-29 De Brug online: Roze olifant van NSG wint Tap-Art ontwerpwedstrijd
07-04 Omroep RN7: Nijmeegse watertappunten kunstzinnig omlijst
07-11 De Brug Nijmegen
07-25 Gelderlander: Watertappunten worden kunstzinnig
08-05 Omroep RN7 column Vincent Cantrijn: Sluikreclame en water tappen met hervulbare fles

Congres Circulaire Oogst 4.0 buitengewoon inspirerend!

Op 21 juni is voor de vierde achtereenvolgende keer in Arnhem een editie van het congres Circulaire Oogst georganiseerd. Deze keer was het centrale thema 'De kracht van technologische innovatie bij duurzame transitie'. Circa 130 bezoekers, veelal afkomstig uit Oost - Nederland waren erg enthousiast over de wijze waarop Kaak Group uit Terborg, het in Veenendaal gevestigde Mitsubishi Elevator Europe en Biomassatechniek uit Heerde nieuwe technologie aanwenden voor duurzame transitie.

GerJohn van Munster liet zien op welke wijze pellets uit biomassa in de komende jaren ook in Nederland een belangrijk aandeel gaan leveren bij de behoefte aan warmte voor huishoudens en bedrijven in de energietransitie. Gegeven de nieuwste technologie en de mogelijkheid om bij biomassa installaties ook gebruik te maken van cascadering, maakt het deze installaties schaalbaar en bijzonder geschikt voor warmtelevering bij grootverbruikers zoals zwembaden, maar ook complexen van wooneenheden. Daarmee is het niet langer noodzakelijk om grootschalig in de bestaande gebouwde omgeving te gaan verbouwen, maar kunnen nieuwe duurzame lokale warmtenetten worden gecreŽerd, waarin decentraal met biomassa op een hoogwaardige en milieuvriendelijke manier warmte wordt opgewekt.

Frank Verouden gaf de bezoekers een kijkje in de keuken van Kaak Group, waar achter de schermen grootschalig wordt ingezet op technologische vernieuwing. Het familiebedrijf uit Terborg, groot geworden met de ontwikkeling van totaaloplossingen voor bakkerijen, zet in op nieuwe 3D metaalprinttechnologie. Met de nieuwe 3D metaalprinter is Kaak in Nederland het eerste bedrijf dat deze technologie in de markt heeft gezet. Dankzij dit proces van metaal printen, wordt een aanzienlijke besparing op het gebruik van energie en grondstoffen gerealiseerd. De toepassing voor het slimmer produceren van metaal biedt overigens niet uitsluitend kansen voor de bestaande markt en eigen klanten. Kaak wil met de kennis die wordt ontwikkeld in dit proces ook andere bedrijven in de toekomst diensten gaan leveren. Daarbij maakt deze innovatieve stap Kaak in de Achterhoek bovendien een zeer interessante werkgever voor jonge hoogopgeleide werknemers. Het bedrijf wil in de komende jaren op meerdere plaatsen 3D printhubs creŽren en daarbij structureel gaan samenwerken met andere partners in de markt.

Ook de bijdrage van Ronald Koedam van Mitsubishi Elevator Europe werd door de bezoekers zeer gewaardeerd. Mitsubishi heeft voor de Europese markt een volledig circulaire propositie voor verticale mobiliteit ontwikkeld. De klant betaalt niet langer voor de aanschaf van een lift, maar ontvangt een rekening voor het gebruik. Dit serviceconcept slaat goed aan in Nederland. Na de eerste levensfase wordt de lift vervangen en worden de gebruikte onderdelen met het oog op een volgende levensfase weer hergebruikt. In navolging van de initiator Thomas Rau, heeft Mitsubishi zich aangesloten bij Madaster. Daarmee laat Mitsubishi in de volle breedte zien hoe circulariteit in de gebouwde omgeving invulling krijgt.

Het congres Circulaire Oogst is het sluitstuk van het programma van de minor Circulaire Economie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De volgende editie vindt plaats op 24 januari 2019.

Oogst minor Circulaire Economie

Co-creŽren en investeren in duurzame waardecreatie in het Nederlandse bedrijfsleven. Dat is waar het om gaat in de oogst van de transitievoorstellen van studenten van de minor Circulaire Economie van de HAN.

Door Frank Croes

De betrokken studenten presenteerden samen met hun opdrachtgevers de belangrijkste resultaten uit de verschillende onderzoeksprojecten met betrekking tot vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en circulariteit in organisaties. Aan de hand van de bevindingen is een vertaalslag gemaakt naar aanknopingspunten voor duurzame innovatie en de ontwikkeling van nieuwe business- en verdienmodellen in het Nederlandse bedrijfsleven. Opvallend was dat alle onderzoeken raakvlakken hadden met de mogelijkheden voor een verduurzaming van het gebruik van energie en grondstoffen. En dat in de adviezen aanknopingspunten zijn gevonden voor meer vormen van circulariteit.

De winnende projecten worden onderstaand aan u voorgesteld

NTA – Winnaar ‘Circulaire Oogst’ wisseltrofee
NTA uit Malden is gespecialiseerd in de ontwikkeling van duurzame coatings op maat. Het bedrijf levert samen met applicateurs hoogwaardige oplossingen voor coatings aan eindgebruikers op de Nederlandse markt. Gegeven de groei-ambities van de organisatie, hebben Luuk de Jongh en Bastiaan Ossendrijver onderzoek verricht naar de strategische opties voor groei in de komende jaren. Uit het onderzoek is gebleken data deze opties zich vooral aandienen in nichemarkten in de voedingsmiddelenindustrie. De studenten hebben op een bijzonder creatieve wijze invulling gegeven aan een vlog, waarin zij de kijkers tonen op welke wijze een nichestrategie in een sterk concurrerende markt voor NTA interessante kansen biedt voor groei in de komende jaren.†

Vlog NTA:†

THP – Winnaar ‘Circulaire Oogst’ Publieksprijs
THP is een facilitair dienstverlener uit Arnhem en is onder meer gespecialiseerd in de dieptereiniging van hardware in de zakelijke dienstverlening. In het onderzoek van Femke Posthuma en Coen Dreuning is in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om de levenscyclus van toetsenborden te verlengen en daarmee de footprint van de gebruikte hardware in de toekomst verder te reduceren. De jury is van mening dat de vlog van deze studenten op een creatieve en eigenzinnige manier een impressie geeft van de visie van THP op duurzaamheid, in relatie tot de doelstelling van het onderzoek en kijkers met de video aanzet om zelf na te denken over de wijze waarop verduurzaming in de kantooromgeving van de toekomst mogelijk is.

Vlog THP

CLS LED – Winnaar ‘Circulaire Oogst’ Vakjuryprijs
CLS LED uit Wijchen levert LED verlichting op maat. Dankzij de verschillende LED toepassingen van CLS, zijn opdrachtgevers in staat om energie te besparen, de zichtbaarheid en herkenbaarheid van een organisatie te vergoten, sfeer te creŽren en in bepaalde gevallen zelfs omzet te laten stijgen. In het onderzoek van Maarten Roos en Tristan Nieuwenhuis is geÔnventariseerd op welke wijze Nederlandse musea aanknopingspunten zien voor een toekomstige leasepropositie voor LED verlichting. Uit het onderzoek blijkt dat met name de kleinere musea op deze mogelijkheid nog terughoudend reageren. De vlog geeft een originele impressie van de organisatie en de mogelijkheden voor een toekomstige leasepropositie met LED.†

Vlog CLS LED

We are spiritual beings on a human journey

Dat is wat Thomas Rau aangaf tijdens het Circulaire Economie festival van 17 mei j.l. Volgens hem gaat het om het realiseren van een nieuwe relatie tussen de mensheid en de aarde, daarom zou hij deze relatie als 18e Global Goal opgenomen willen zien. De echte uitdaging is volgens hem niet klimaatverandering maar geestverandering. Circulaire Economie vraagt om een andere mindset en ander gedrag.

Het Circulaire Economie festival is georganiseerd om de creativiteit en impact rond het onderwerp Circulaire Econome nog verder te stimuleren. Geen standaard symposium, maar een echte ambitie neerzetten! Overheidsinstellingen, organisaties en ondernemers worden vanwege de klimaatproblemen steeds vaker met hun neus op de feiten gedrukt dat we onze economie anders moeten inrichten. Nederland kan wereldwijd het voortouw nemen bij de circulaire economie. De noodzaak voor versnelling is hoog, maar biedt ook veel kansen


Het festival had een breed en veelzijdig programma en een heel repertoire aan sprekers en activiteiten. Zo was er een markt met kramen waarvan er door de HAN ťťn werd bemand namens de minor Circulaire Economie, het HAN BioCentre en IMAGINE. In meerdere podia/sessieruimtes zijn tegelijkertijd programma’s gedraaid, waarbij de sprekers onderverdeeld werden in subcategori, de middag werd afgesloten met een duurzaam hapje en drankje onder begeleiding van eeen muzikale noot!

Het gaat te ver om van alle sprekers verslag te doen, onderstaand de ’highlights’ van een aantal presentaties:

Volgens Ad Lansink, schrijver van het boek Challenging Changes ligt de uitdaging o.a. in het los koppelen van milieueffecten en de economie. Er is een toenemende perceptie van een gebrek aan synchroniciteit tussen economische en milieubeleidsreacties op mondiale risico’s. Hierbij lijkt de uitdaging volgens hem niet meer te liggen in ontoereikend evidence-based onderzoek maar eerder in die van samenwerking en implementatie.

Jan Jonker gaf tijdens zijn presentatie aan dat we nog steeds onvoldoende mensen opleiden voor de energie- en materiaaltransitie. Volgens hem is er een regionale kennisagenda benodigd die geŽnt is op de nationale kennisagenda. Hoe creŽren we waarde behoud van producten, onderdelen en grondstoffen? Hoe krijgen we waarde behoud in kringlopen georganiseerd? Dit vraagt om samenhang tussen business models, verdienmodellen en organisatie modellen.

‘Na de eerste groeifase wordt het tijd dat de circulaire economie volwassen wordt en schaal gaat krijgen. Er zijn al heel veel bedrijven bezig met het vormgeven van een circulair businessmodel, maar in de praktijk blijkt het enorm lastig te zijn. Hoe kunnen die bedrijven circulariteit nu ťcht opnemen in hun strategie en bedrijfsvoering? Daarvoor hebben wij dit gratis te downloaden werkboek geschreven’.

TNO benadrukt in haar presentatie dat het bereiken van de huidige doelstellingen van het circulaire economiebeleid aanzienlijk bijdraagt aan de Nederlandse klimaatdoelen, maar dat verdere kwantificering van doelen nog steeds vereist is. De impact van acties en interventies (en hun kosten) zijn nog niet geschat. De energietransitie vereist veel materialen welke steeds meer uitgeput raken. Ook geeft TNO aan dat er momenteel minder aandacht is voor het banenpotentieel in de nationale beleidsarena, dit potentieel van banen die gecreŽerd worden is geschat op 54.000 banen.

De prijs van batterijen daalt, maar energiedichtheid neemt nauwelijks toe

Hoe gaat het met de ontwikkeling van lithiumbatterijen? Stefan van Sterkenburg, onderzoeker op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), gaf antwoord op deze vraag tijdens het Ports and the City-congres in Nijmegen. ‘De energiedichtheid neemt maar heel langzaam toe.’

Het congres, dat 12 april plaatsvond, ging over de verduurzaming van de binnenvaart en inlandse havengebieden. Twintig partijen ondertekenden de ‘Decleration of Nijmegen’. Bedrijven en overheden beloven hiermee dat ze alles doen om CO2-uitstoot in de binnenvaart met twintig procent te reduceren voor 2030.

Port Liner
Er zijn verschillende manieren om die verduurzaming vorm te geven. Port Liner, een van de organisatoren van Ports and the City, gaf een sprekend voorbeeld. Het Huissense bedrijf ontwikkelt vijftien elektrische schepen, met afneembare batterijcontainers. Deze kunnen op de wal geladen worden met elektrische energie.

Dit soort technologie valt of staat met de ontwikkeling van lithium-batterijen. Stefan van Sterkenburg werd uitgenodigd voor een presentatie over dit onderwerp. Van Sterkenburg doet voor de HAN onderzoek naar batterijtechnologie, onder het zwaartepunt Sustainable Energy & Environment. Hij liet de bezoekers van Ports and the City kennismaken met de laatste stand van batterijtechnologie.

Hoe gaat het met de lithiumbatterij en wat vindt de onderzoeker van elektrische schepen? Een aantal vragen aan Van Sterkenburg:

Hoe is het voor jou als onderzoeker om te zien dat binnenvaartschepen elektrisch worden? Is dat een toepassing die je zag aankomen?
“Toen ik dit voor het eerst hoorde, dacht ik: kansloos. Hoe kleiner het vermogen [van een voertuig, red] is, hoe succesvoller de introductie. Dat komt omdat batterijen duur zijn en niet veel capaciteit hebben. En hoe groter het voertuig, hoe meer batterij je nodig hebt en hoe duurder het wordt.”

En dan worden er ineens containerschepen gepresenteerd…
“Ja, en nu ben ik toch wel overtuigd dat het een experiment waard is. De schepen gaan kleine afstanden varen. Niet van Basel naar de Noordzee, maar van Brabant naar Rotterdam. En in Rotterdam worden de batterijen van het schip getild. Die worden opgeladen als het schip vaart. Ik vind het wel goed dat een bedrijf dit initiatief neemt. Wie niks durft, presteert ook niks.”

Wat heb jij verteld, tijdens het congres? Had je een kernboodschap?
“Batterijtechnologie is veel goedkoper geworden en de verwachting is dat de prijs nog veel verder zakt. En aspecten als levensduur, vermogensdichtheid, veiligheid, de snelheid waarmee je batterijen kunt laden en ontladen zijn enorm verbeterd. Alleen de energiedichtheid neemt maar heel langzaam toe.”

Dus de vooruitgang is heel beperkt, als het gaat om het kleiner en lichter maken van lithiumbatterijen?
“Het is jammer. Als je voertuigen elektrisch wil maken, lijkt het me fijn om kleine en lichte batterijen te hebben. De energie-inhoud van batterijen zie ik als de achilleshiel van lithiumbatterijen. Want wil je een beetje kunnen varen of rijden, of langer dan een dag met je telefoon doen, dan heb je een behoorlijke accu nodig.”

Maar er wordt straks gevaren op elektriciteit en er zijn al auto’s met een stekker…
“Op een beetje accu kun je maar 100 a 200 kilometer rijden. In een Tesla kun je 500 kilometer rijden, maar die heeft ook een enorme accu en is behoorlijk duur. Die actieradius is gekoppeld aan de energie-inhoud van een batterij. En die neemt dus maar langzaam toe. En als je met een elektrisch schip naar Basel wilt varen, moet je misschien op tien plekken batterijen verwisselen.”

Dus een grote actieradius kost niet alleen veel geld maar ook een hoop ruimte?
“De kosten gaan gelukkig omlaag. In vier a vijf jaar halveert de prijs zo’n beetje. Maar je moet nog steeds vaak laden en dat is ook onhandig.”

Hoe komt het dat de prijs zo hard daalt?
“De productiecapaciteit neemt enorm toe. In werd in 2017 voor 28 of 29 GWh aan lithiumbatterijen geproduceerd. En er worden nu batterijenfabrieken gebouwd, waardoor de productie met een factor 5 wordt opgeschroefd. Dus dan zitten we op 140 GWh.”

Er wordt weleens gezegd dat er niet voldoende grondstoffen zijn voor lithiumbatterijen. Hoe zit het daarmee?
“Daar maakt men zich niet zo druk om. Als je kijkt naar het belangrijkste materiaal, lithium: daar is genoeg van op aarde. Er is voor 400 jaar aan reserve. Dus dat is gevonden lithium, dat bewijsbaar gedolven kan worden. Maar er zijn nog veel meer resources, lithium dat nog niet gevonden is. Lithium is er dus genoeg.”

Zie jij bijzondere toepassingen van batterijtechnologie?
“Men verwacht dat, als de prijs onder de 150 dollar per KWh zakt, lithiumbatterijen interessant worden voor energieopslag in elektriciteitsnetten. Dat is over zo’n vijf jaar het geval. Of ze geschikt zijn, hangt ook af van de toepassing. Als ik thuis, overdag zonne-energie wil opslaan om die ’s avonds te gebruiken, heb ik wel wat aan batterijen. Maar je hebt ook een onbalans tussen zomer en winter. Die kun je met batterijen niet oplossen. Dan denk ik dat waterstof meer opties biedt. Maar met waterstof zie je dat de efficiency heel laag is. Stroom moet worden opgewekt, omgezet worden naar gas en vice versa.

In de auto-industrie komt de omslag naar elektrisch rijden sowieso. Maar ik denk dat die industrie ook ziet dat de batterijcapaciteit niet snel genoeg toeneemt. En je ziet dat veel autobedrijven toch een beetje inzetten op fuel cells. Maar het kan zomaar zijn dat er een technologische doorbaak aankomt. Er zijn lithiumbatterijen die een energieopslag hebben van 450 Wh per kilogram. Die worden nu al geproduceerd. Alleen is de levensduur van die batterijen beperkt. En de elektrolyt is niet stabiel genoeg. Maar als daar een oplossing voor komt, kan het zomaar zijn dat we volgend jaar een batterij hebben die twee keer zo veel energie heeft. Dan kun je niet 200 kilometer met een elektrische auto rijden, maar 400.”

Duurzaamheidscafť in het licht van het thema afval

In kader van de European Green Capital Challeges was tijdens†het duurzaamheidscafť van februari j.l.†het thema afval aan de beurt.

Lancering city game 'NO TIME TOT WASTE'
Ook heeft tijdens dit duurzaamheidscafť de lancering plaatsgevonden van de Nijmeegse city escape game 'NO TIME TO WASTE'. Dit spel maakt onderdeel uit van de Walk of Waste: 24 afvalbakken op de Waalkade in Nijmegen die omgevormd zijn naar 24 kunstobjecten, de zogenoemde artbins, die samen de Walk of Waste vormen. Curator voor deze openbare permanente kunstroute is Anita Waltman. Zij is in 2012 met de stichting Stiksoep gestart, deze stichting stelt zicht het terugdringen van plastic afval in de rivieren en oceanen tot doel. Stiksoep verspreid de boodschap van het plastic afval en de gevolgen daarvan via kunst en educatie. Meer informatie hierover op www.Stiksoep.nl

Doel van de game en Walk of waste is mensen bewust te maken voor het wereld wijde probleem van de plastic soep en hierdoor iedereen erop te attenderen dat men een kleine bijdrage kan leveren aan het oplossen dit probleem door zelf afval in de artbins te gooien. Daarnaast levert het natuurlijk ook een uur gratis fun op.

De Walk of Waste maakt onderdeel uit van de afval challenge in kader van Nijmegen Green Capital.† De game kan op elke willekeurig moment op de Waalkade (start hoek Lindenberghaven en Waalkade t.o.v. trappen) gespeeld worden en duurt ongeveer een uur.

Deze permanente kunstroute is feestelijk geopend, dit werd geheel verzorgd door studenten van HAN Facility Management.

Nijmeegse Afval Challenge
Nila Patty, de Nijmeegse student die al bijna een jaar bijna afvalvrij leeft,†en Esmee de Lorijn,†Beleidsmedewerker Milieu en Duurzaamheid bij Gemeente Buren,†vertelden over de Nijmeegse Afval Challenge:

'In een maand tijd krijg je als deelnemer van deze facebookgroep elke dag een tip om daadwerkelijk minder afval te produceren. Nog steeds kan je lid worden van deze facebookgroep†en de tips bekijken. Deze challenge heeft tot nu toe geresulteerd in 458 deelnemers via hun Facebookgroep 'De Nijmeegse Afval Challenge' en daarnaast doen via de mailinglist er nog eens 53 deelnemers mee aan de challenge'.

De motivatie voor Nila’s acties liggen in haar geboorteland IndonesiŽ,†dit land†staat op de tweede plaats waar het gaat om vervuiling. De lokale overheid investeerde 1 biljard dollar om het afval op te ruimen. Het komt daar vaak in rivieren en meren terecht. Door deze opruim actie durft de minister weer te zwemmen in het schoongemaakt meer, vertelde Nila.

Zij was aanvankelijk blij met het relatief schone Nederland en doet haar best om Nederland schoon te houden door zelf afval op te rapen, te beginnen in Nijmegen,†overigens net als de helft van de mensen in de zaal. Ook legt ze graag uit waarom ze dat doet.

Wil je tips krijgen om zelf je afval goed te scheiden kun je terecht op de afvalscheidingswijzer, daar kun je†hiervoor ook†een app downloaden.

Gelderland daagt je uit; met zes concrete challenges

Heb jij de oplossing? Doe mee!

De provincie zoekt oplossingen voor 6 grote vraagstukken en zet daarvoor de denkkracht van de maatschappij in. Van jou dus. Ben je student, heb je een bedrijf als starter, groeier of doorgroeier? Of heb je gewoon een supergoed idee, de sleutel tot de oplossing? Mail ons! Uiteraard beschermen we in het proces je intellectueel eigendom.

  1. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat voeding meer op maat wordt gemaakt zodat het rechtstreeks bijdraagt aan ziekteherstel van ouderen en kinderen?
  2. Hoe zorgen we dat mensen in het buitengebied en buitenwijken meer gebruik gaan maken van alternatieve mobiliteitsvormen dan het huidige openbaar vervoer?
  3. Hoe zorgen we ervoor dat technologische zorg door ouderen als waardevolle toevoeging wordt ervaren?
  4. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook mensen met een laag inkomen energiemaatregelen kunnen treffen voor hun koop of huurhuis?
  5. Hoe kunnen we de grote Gelderse rivieren benutten voor het opwekken van duurzame energie?
  6. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat sportparticipatie door mensen met een beperking toeneemt?

En er is†een wildcard waarmee je een vraagstuk kan aandragen dat hier nog niet is benoemd.

LET OP:†De uiterste inleverdatum is op 23 maart uiterlijk 12.00 uur!

Voor meer informatie over de challenges, het programma of†aanmelden†bezoek deze website of neem contact op met†g.deegens@gelderland.nl

Nijmeegse Afval Challenge

Daarnaast is de 'Nijmeegse Afval Challenge' gestart, het gaat hierbij om je eigen afval verminderen in een maand:

'Het is ons doel om jou te inspireren! We willen je een maand lang laten zien dat het verminderen van je afval leuk, goed voor het milieu en de portemonnee kan zijn. Het maakt dus niet uit of je al goed op weg bent of op dit moment erg veel afval produceert.

Deelnemers krijgen instructies en tips via Facebook of via e-mail. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn: zoek in je kastjes naar iets dat kan dienen als een broodtrommel of neem eens je eigen broodzak mee naar de bakker. Hier staan dan tips bij die betrekking hebben op winkels in Nijmegen. Waar kan je bijvoorbeeld producten kopen zonder verpakking?

De volgende ronde zal starten op 29 januari en duurt tot 27 februari (de dag van het Duurzaamheidscafť).Voor meer informatie en je in te schrijven klik hier.'