HAN
HAN
HAN College of Technology

Masterclasses

De Faculteit Techniek van de HAN en de bètafaculteit van de Radboud Universiteit (RU) werken samen voor het voorgezet onderwijs. Samen willen wij een structurele relatie met scholen in de regio opbouwen waar het gaat om uitwisseling van vakinhoudelijke kennis.

Hierbij richten wij ons op docentenprofessionalisering en vakvernieuwing in het vo. Hiervoor worden uitdagende activiteitenvoor zowel havo- als vwo-leerlingen georganiseerd en wordt samengewerkt in het opzetten van nascholing voor docenten. Zodra over deze masterclasses meer informatie bekend is, vindt u dat op deze pagina.

Ondersteuning wordt geboden voor de volgende vakken:
• Wiskunde
• Biologie
• Informatica
• Natuurkunde
• NLT (alleen door PUC of Science)
• Scheikunde (alleen door PUC of Science)

De HAN biedt de masterclasses aan via HAN College of Technology (HCOT).
Bij de Radboud Universiteit is dit ondergebracht bij de Pre-University College (PUC) of Science.

De gezamenlijk doelstellingen zijn:
- ondersteuning en verbetering van vakinhoud voor de bèta-schoolvakken en
- een beter geïnformeerde en gemotiveerde keuze van VO-leerlingen voor een vervolgopleiding.