HAN
HAN
HAN College of Technology

■ VLS-dagen (Van Leerling naar Student)

Op initiatief van de HAN en Quadraam Gelderse Onderwijs Groep is in mei 2012 het project ‘Van Leerling naar Student’ opgezet. Doel is om door intensievere samenwerking gedurende een langere tijd en met inzet van alle betrokkenen, dus inclusief leerlingen en studenten, het studiesucces van oud-Quadraam leerlingen op de HAN te verbeteren.

Quadraam en de HAN hebben hiertoe een stuurgroep gevormd met als doel dat 50% van de Quadraam-studenten in 2013-2014 hun propedeuse in een jaar haalt. Een stevige ambitie! In die stuurgroep zit van iedere Quadraam-school een vertegenwoordiger, meestal de decaan, en is ook de HAN vertegenwoordigd.

Samen met leerlingen, mentoren, decanen, afdelingsleiders en schoolleiders van Quadraam, studenten (en oud-leerlingen van Quadraam), studieloopbaanbegeleiders en aansluitcoördinatoren van de HAN heeft de stuurgroep het veelbelovende project Van Leerling naar Student (VLS) ontwikkeld.

Leerlingen en ex-leerlingen systematisch met elkaar in gesprek
De verbinding tussen de havo-afdeling van Quadraam en de HAN wordt primair gevormd door leerlingen die student worden. Zij staan als 15-jarigen in de derde klas van de havo heel anders in hun studieloopbaan dan als eerstejaars bij de HAN. Ze zijn en blijven uiteraard wel dezelfde mens. Zij vormen het begin- en eindpunt van deze keten.

Aansluitprogramma voor en door decanen en aansluitcoördinatoren
Een andere essentiële verbinding ontstaat als decanen en aansluitcoördinatoren collegiaal de keten sluiten. Elke vo-school heeft vanuit de HAN een eigen aansluitcoördinator, die ervoor zorgt dat het contact met de HAN soepel en snel verloopt.

In het samenspel van decaan en aansluitcoördinator ligt de kans van een succesvol aansluitprogramma vanuit een doorlopend perspectief. In verschillende stadia van beleidsontwikkeling trekken ze samen op.

Bij succes project uitbreiden naar andere scholen
Gaat het project Van Leerling naar Student echt werken? We kunnen als stuurgroep wel overtuigd zijn, maar ook hier geldt ‘Meten is weten!’

Onderzoekers van het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren, de educatieve lectoraten van de HAN, volgen de effectiviteit van het programma daarom op de voet. Het is de bedoeling om bij succes het project intern en extern op te schalen en andere vo-scholen in de regio eventueel erbij te betrekken. De VO-raad heeft in elk geval al zoveel vertrouwen in het programma, dat zij het met een subsidie heeft ondersteund.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via hcot@han.nl