HAN
HAN
HAN College of Technology

Regionale VO-HO netwerken presenteren resultaten 10 jaar samenwerking

5 april 2017

 De regionale VO-HO netwerken hebben 23 maart de publicatie ‘Doorlopend leren van VO tot HO’ overhandigd aan Christianne Mattijssen en Feite Hofman namens de directies VO en HO van het ministerie van OCW en aan de 3 onderwijskoepels VO-raad, Vereniging Hogescholen en VSNU.

In de publicatie staan ruim 10 jaar ervaringen, opbrengsten en blik op de toekomst van de regionale VO-HO netwerken. Uiteraard vinden we hierin ook het netwerk Arnhem-Nijmegen terug dat het HAN College of Technology vormt met PUC of Science van de RU in Nijmegen.

De publicatie ‘Doorlopend leren van VO tot HO’ is via deze link online beschikbaar. 

Over de netwerken

De 10 netwerken bieden regionale platforms waarbinnen 12 universiteiten, 22 hogescholen en 361 VO-scholen elkaar treffen en waarbij ook maatschappelijke partners en het bedrijfsleven aanschuiven. Er wordt gewerkt vanuit de driehoek professionele ontwikkeling docenten, vakvernieuwing en aansluiting tussen VO en HO.

Sinds 2004 bouwen de netwerken, ondersteund door het Platform Bètatechniek en het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO, aan hun communities. Eerst met een focus op bèta en techniek. Maar geleidelijk ook verbredend naar alfa en gamma.

Samenwerking rendeert

En, 10 jaar bouwen rendeert. De infrastructuur is nagenoeg landelijk dekkend. Jaarlijks bereiken de netwerken ruim 35.000 deelnemende leerlingen en 3.800 deelnemende docenten. De intensiteit van samenwerken en het bereik zijn hoog (B&A, 2016). Naast stimuleringsmiddelen vanuit de overheid, realiseren zij 8.7 miljoen euro cofinanciering vanuit het voortgezet en hoger onderwijs (2015/16).