HAN College of Technology

Student en docente aan het woord in Studiespecial Biologie NIBI

Onlangs verscheen bij het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) de nieuwe Studiespecial Biologie. Deze uitgave is bedoeld voor biologiedocenten en decanen havo-vwo om hen te ondersteunen bij hun studievoorlichtingstaken.

screenshot HAN-pagina Studiespecial Biologie NIBI

Op de pagina over de HAN-opleidingen (pdf)  komen student Ruben Vermaas en alumna Ilse Gerritsen in testimonials aan het woord. Ruben vertelt over zijn ervaringen als student Bio-informatica en oud-studente Ilse kijk terug op haar HAN-opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, waar zij sinds dit schooljaar zelf als docent / praktijkinstructeur aan de slag is gegaan.

De Studiespecial Biologie bevat informatie over bio-gerelateerde opleidingen op hogescholen en universiteiten. Naast de opleidingsinformatie vertellen studenten en alumni over hun ervaringen en via profielen van bedrijven krijgt de lezer een overzicht van banen die liggen te wachten voor wie doorgaat in de biologie.

De volledige Studiespecial Biologie is als pdf beschikbaar voor docenten biologie en decanen en kan via de website van NIBI worden aangevraagd.