HAN College of Technology

VO-bijeenkomst 2016 'Onderwijs Anders'

18 oktober 2016

In samenwerking met Radboud Pre-University College (PUC) of Science organiseerde HAN College of Technology (HCOT) op 11 oktober de jaarlijkse VO-bijeenkomst, die bestond uit een groepsdiscussie, workshops en een ‘oefening in netwerken’.

Marlies Leuper leidde vakkundig de groepsdiscussie

Marlies Leuper leidde vakkundig de groepsdiscussie

De aanwezige havo- en vwo-rectoren, schoolleiders, docenten en decanen gingen in Arnhem met elkaar in gesprek over het thema ‘Onderwijs Anders’. De discussie, die op zeer kundige wijze werd geleid door gespreksleidster Marlies Leupen, werd ingeleid door Ronald Kleiss, directeur van PUC of Science en Janneke Hoekstra, faculteitsdirecteur HAN-Techniek, die hun visie gaven op wenselijke veranderingen in het huidige onderwijs.

Aansluitend op het groepsgesprek ondertekenden vijf leden van de onlangs geďnstalleerde stuurgroep van het Regionaal Steunpunt Arnhem-Nijmegen een intentiedocument. De stuurgroep is afkomstig uit het Platform VO-HO, waarin ca. 65 scholen uit het voortgezet onderwijs en 6 instellingen uit het hoger onderwijs zijn vertegenwoordigd. Na de ondertekening, zetten ook andere aanwezigen het document kracht bij met hun handtekening.

Na een workshop naar keuze, kregen de deelnemers aan de VO-bijeenkomst ‘Levend LinkedIn’ aangeboden. Aanwezigen konden op zoek gaan naar ervaring en deskundigheid voor het oplossen van een lastig- of vastgelopen vraagstuk. Het doel was om bij elkaar, maar ook binnen elkaars professionele netwerken deskundigheid te vinden om een volgende stap te kunnen maken. Tijdens dit halve uurtje werd de kracht van netwerken zichtbaar. Individuele netwerken werden verbonden, waardoor verschillende vraagstukken met nieuwe contacten mogelijk kunnen worden vlotgetrokken.

De VO-bijeenkomst werd afgesloten met een informeel dinerbuffet.