HAN rechtswinkel

Rechtsgebieden

De HAN-Rechtswinkel probeert tijdens haar spreekuur antwoord te geven op iedere rechtsvraag, maar niet iedere zaak wordt daadwerkelijk in behandeling genomen.†U kunt terecht bij de Rechtswinkel HAN voor juridisch advies over:

Werken/Ondernemen

Onder ‘Werken’ vallen vragen over (individuele) arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden, maar ook over collectieve arbeidsovereenkomsten. Ook vragen met betrekking tot ziekte en werk of zwangerschap en werk kunnen, afhankelijk van hun aard, beantwoord worden.
Bij ‘Ondernemen’ zijn vragen denkbaar over het starten van een onderneming, over mogelijke rechtsvormen en de inrichting daarvan en de†van toepassing zijnde regels. Vragen over de Kamer van Koophandel, over het in dienst nemen van mensen of het aangaan van contracten met (andere) partijen, zoals leveranciers of afnemers.

Wonen/Huren

Onder dit rechtsgebied worden vragen behandeld over het huurrecht (woonruimte), zoals de huurovereenkomst, opzegging, gebreken, waarborgsom en huurverhoging.
Denk onder meer aan vragen zoals: hoe moet ik bezwaar maken tegen een huurverhoging? Hoe om te gaan met burenoverlast? Maar ook bijvoorbeeld vragen van mensen die een koopwoning hebben en deze willen verhuren of wanneer de verhuurder voor het einde van de contracttermijn de huurovereenkomst op wil zeggen omdat de woning verkocht wordt.

Koop/Consument

Onder ‘Koop’ vallen uiteenlopende vragen met betrekking tot het aangaan en beŽindigen van koopovereenkomsten, over retourneren, garantietermijnen en vragen over aankopen waarover†u niet tevreden bent of die gebrekkig zijn. Ook specifieke vragen over bijvoorbeeld koop via internet/ telefoon of aan de deur zijn denkbaar.

Bij ‘Consument’ kun†u†denken aan vergelijkbare vragen over andere overeenkomsten waarbij u als consument optreedt of aan vragen over incasso of optreden door deurwaarders voor of tegen als koper, verkoper of consument.†

Aansprakelijkheid

Onder dit rechtsgebied vallen vragen over aansprakelijkheid, waarbij zowel vragen van degene die aansprakelijk is (of wordt gehouden) als vragen van degene die schade ondervindt denkbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan een aanrijding in het verkeer waarbij u schade heeft veroorzaakt aan een andere auto of een overeenkomst die u bent aangegaan waarbij de tegenpartij zijn afspraken niet is nagekomen? Ook specifieke situaties, als hinder, of aansprakelijkheid voor dieren of kinderen zijn denkbaar.†

Overheid

Onder ‘Overheid’ vallen bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke onderwerpen.
U kunt terecht met vragen zoals: wanneer krijg ik een strafblad en hoe kom ik erachter of ik een strafblad heb? Verder kunt u denken aan vragen over het invullen van formulieren wanneer u de door u geleden schade in het strafrecht op een verdachte wenst te verhalen (ook wel de voeging benadeelde partij genoemd). Vragen over verkeersovertredingen en eventuele bezwaarschriften hiertegen vallen onder het bereik van deze rechtswinkel. Daarnaast kunt u vragen stellen over belastingdienstzaken. Hierbij kunt u denken aan huur- en/of zorgtoeslagen en besluiten die u van uw gemeente ontvangen heeft, zoals bijvoorbeeld een WOZ-beschikking.