HAN rechtswinkel

Werkwijze

U bentvan harte welkom tijdens onze inloopspreekuren.Het is ook mogelijk om een afspraak te maken. Tijdens het inloopspreekuur vindt eenintakegesprekplaatsmet eenmedewerker dieeen eerste inschatting maakt van uw vraag. Indien de zaak geschikt is voor behandeling gaat de medewerker voor u aan de slag. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het schrijven van een informatiebrief of een bezwaarschrift. Wanneer de HAN-Rechtswinkel u niet kan helpen,wordt u, indien mogelijk, doorverwezen.