HAN Sport en Bewegen in het Gymnasion

Over het Gymnasion

Studenten, bedrijfssporters en particuliere sporters: iedereen kan in het Gymnasion-gebouw deelnemen aan allerlei programma's. Het Radboud Sportcentrum van de Radboud Universiteit (RSC) is van de vroege ochtend tot de late avond geopend en biedt ruim 80 verschillende sporten! Na het sporten kun je terecht in het gezellige sportcafé waar tevens een kleine menukaart aanwezig is. Hoe is het gebouw ingericht en wat is de ontstaansgeschiedenis geweest?

HAN Sport en Bewegen in het Gymnasion

HAN Sport en Bewegen maakt al sinds lange tijd gebruik van de faciliteiten op het Gymnasion. De verschillende sportvelden, de sporthallen en de overige sportfaciliteiten maken het Gymnasion erg geschikt voor studenten van de ALO en Sportkunde. Toen de opleidingen nog gehuisvest waren in het onderwijsgebouw op de Professor Molkenboerstraat, werden de praktijklessen al gegeven op de velden rondom het Gymnasion en in de sporthallen. Sinds 2014 is het instituut zelf gevestigd in het Gymnasion, wat met name voor de studenten erg handig is. Theorie- en praktijklessen vinden nu plaats op dezelfde locatie. 

Vanaf september 2017 is HAN Sport en Bewegen gehuisvest in een nieuw gebouwde innovatieve omgeving onder de sporthallen (Gymnasion Zuid), waar eerder nog een gedeelte van de parkeergarage was. Deze locatie moet de eerste 25 jaar geschikt zijn om aan alle eisen te voldoen die gesteld worden aan het ontwikkelen van de talenten van de studenten.

Documentaire over locaties HAN Sport en Bewegen

Over het ontwerp van het Gymnasion

Het Gymnasion werd ontworpen door AGS Architekten & Planners uit Heerlen en werd gebouwd in de periode 1999-2003. Vanaf juni 2003 werd het gebouw in gebruik werd genomen.

Gebruikers van het eerste uur

De gebruikers van het eerste uur waren alle opleidingen en diensten van de HAN Faculteit Educatie en het Instituut voor Leraar en School en het instituut Opleidingskunde. Zij woonden in het Gymnasion tot de zomer van 2014. Daarnaast huisvest het gebouw het Radboud Sportcentrum van de Radboud Universiteit.