HAN Sport en Bewegen in het Gymnasion

HAN in Gymnasion in 2017

Vanaf september 2017 is HAN Sport en Bewegen gehuisvest in een nieuw gebouwde innovatieve omgeving onder de sporthallen, waar eerder nog een gedeelte van de parkeergarage was. Deze locatie moet de eerste 25 jaar geschikt zijn om aan alle eisen te voldoen die gesteld worden aan het ontwikkelen van de talenten van de studenten.

Het nieuwe huis van HAN Sport en Bewegen

Visual video door de nieuwbouw