HAN Flex

Betrokken partijen

Bij HAN Flex zijn diverse partijen betrokken. Hieronder vindt u de taken van deze organisaties.

Betrokken partijen en taken

  • HAN: De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beheerder van de HAN Flex B.V.
  • Opdrachtgever: De opdrachtgever van de HAN geeft opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en is daarmee verantwoordelijk voor de aanmelding bij HAN Flex.
  • Budgethouder: De budgethouder is verantwoordelijk voor het fiatteren van gedeclareerde uren, waarmee opdracht wordt gegeven tot betaling van het salaris aan de HAN Flexwerker.
  • HAN Flexwerker: De HAN Flexwerker verricht in opdracht van de HAN werkzaamheden en gaat daarmee een arbeidsrelatie aan met HAN Flex.
  • Coördinator HAN Flex: De coördinator HAN Flex ziet toe op naleving van procesafspraken, de uitvoering van het vastgestelde beleid en doet voorstellen tot verbetering hiervan.
  • MultiFlexx: MultiFlexx is een payroll organisatie gevestigd in Rotterdam. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de contract- en salarisadministratie van HAN Flex.

Werkwijze HAN Flex

HAN Flex B.V. valt onder de HAN Holding B.V. en treedt op als werkgever van personeel dat onregelmatig, incidenteel of kortdurend werkzaamheden verricht in opdracht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.  Lees meer...