Juridisch Dictee

Bedrijvenmarkt

Elkaar ontmoeten in een informele setting. Over en weer oriŽnteren op de mogelijkheden voor stages, afstudeeropdrachten en banen. Dat is het doel van de bedrijvenmarkt voor HBO-Rechten studenten, waar organisaties staan uit de beroepspraktijk van de HBO-jurist.

Achtergrond

In 2011 vond de HBO-Rechten Bedrijvendag voor het eerst plaats. Destijds bestond het evenement alleen uit een bedrijvenmarkt. In 2012 vond naast een bedrijvenmarkt tevens een aantal workshops voor studenten plaats. In 2013 zijn de HBO-Rechten Bedrijvendag en het HAN Juridisch Dictee voor het eerst gecombineerd vanuit dezelfde gedachte:†het creŽren van een ontmoetingsplek voor HBO-Rechten studenten en organisaties uit het beroepenveld van de HBO-jurist. Vanaf 2013 vindt ieder jaar een†lezing plaats van een jurist uit de beroepspraktijk over een actueel onderwerp.

Deelnemende organisaties

Onder meer de volgende organisaties stonden op 19 maart 2015 op de bedrijvenmarkt :†

Politierechtbank Antwerpen

Gemeente Arnhem

Slachtofferhulp

DAS Rechtsbijstand

HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap

TenneT

Yacht

Vesting Finance

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Woonstede

Sociale Verzekeringsbank

Penitentiaire Inrichting Zuid-Oost

Rechtswinkel Arnhem

Studievereniging Fides

Alumnivereniging†Mutua Fides

HAN International Office

Praktijkbureau HAN HBO-Rechten

Minorvoorlichting HAN HBO-Rechten†

Trailer 2015

Aanmelden

Opgeven voor het theatercollege en het dictee is voor dit jaar niet meer mogelijk.† Naar aanmelden...