Informatie over dit project voor de cliŽnten

MATCH heeft als doelstelling de zorg aan mensen met psychische problemen†te verbeteren door de afstemming (MATCH) tussen de zorgvraag van deze mensen en het zorgaanbod door hbo-professionals verbeteren.

Centrale onderzoeksvraag

We willen dit doel bereiken door een aantal onderzoeken uit te voeren. De centrale vraag die deze onderzoeken moeten beantwoorden is: Op welke manieren kan de match tussen de zorgvraag van mensen met†psychische problemen†en het zorgaanbod door hbo-opgeleide professionals verbeterd worden?

Deze vraag willen we beantwoorden door onderzoek te doen naar hoe de zorg aan mensen met†psychische problemen†vorm krijgt gedurende verschillende fasen van deze zorg. Dit om zo meer inzicht te krijgen in de afstemming, of juist het gebrek daaraan, van vraag en aanbod gedurende de verschillende fasen van de zorg. Het uiteindelijke doel is deze afstemming te verbeteren, onder andere door bestaande behandelinstrumenten te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen.

Hoe willen we het onderzoeksdoel bereiken?

Om dit te bereiken gaan we een aantal stappen zetten:

  1. Ten eerste wordt een grote groep cliŽnten gedurende 4 jaar gevolgd. Hoe krijgt de hulpverlening door hbo-professionals vorm gedurende deze 4 jaar? Dit wordt onderzocht tijdens periodes dat u ambulante zorg krijgt, klinische zorg of geen zorg in de GGZ.
  2. Een tweede belangrijke vraag is hoe bij de start van een zorgtraject in de GGZ de afstemming tussen vraag en aanbod verbeterd kan worden.
  3. Ten derde gaan we onderzoeken hoe tijdens een zorgtraject de match tussen uw zorgvraag en het zorgaanbod verbeterd kan worden.
  4. Ten vierde wordt, in het verlengde van het tweede punt,†onderzocht hoe specialistische psychiatrische zorg het best beŽindigd of overgedragen kan worden, waarbij de afstemming†van vraag en aanbod steeds het uitgangspunt blijft.

Nieuwsbrief

Wilt u van de laatste ontwikkelingen binnen het project MATCH op hoogte worden gebracht? † Meld u aan voor de nieuwsbrief!