Onderzoeker

Door middel van een†4 jaar durende studie naar het beloop van de zorg aan mensen met psychische problemen in de GGZ, kortdurende effectiviteitstudies en kwalitatieve studies beoogt het onderzoeksproject MATCH het volgende te bereiken:

  1. Het verkrijgen van meer wetenschappelijke kennis over de afstemming van vraag en aanbod in de langdurige GGZ.
  2. Het ontwikkelen in de zorgpraktijk van interventies ten behoeve van een betere afstemming van vraag en aanbod. Het wetenschappelijk valideren, verspreiden en implementeren van deze interventies.
  3. De 'onderzoeks mindedness' van hbo-professionals ten aanzien van de langdurige zorg voor mensen met psychische problemen te vergroten.

Onderzoeksthema's

In welke onderzoeksthema's is het project MATCH onderverdeeld?† Lees meer...

Samenwerkingsverbanden

Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door het Lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in samenwerking met een aantal instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.† Lees meer...

Nieuwsbrief