Onderzoeksthema's

In welke onderzoeksthema's is het project MATCH onderverdeeld?

Thema 1

In dit onderzoek wordt onder gecontroleerde omstandigheden de effectiviteit van de Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB) vastgesteld.   Lees meer...

Thema 2

In dit onderzoek wordt het ziekte- en zorgbeloop van mensen met een ernstige psychiatrische problematiek die zorg ontvangen binnen de tweedelijns GGZ in beeld gebracht.  Lees meer...