Thema 1: Improving secondary care in complex care situations of SMI-patients

In dit onderzoek wordt onder gecontroleerde omstandigheden de effectiviteit van de Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB) vastgesteld.

Tevens wordt middels een kosteneffectiviteitsanalyse en een budgetimpactanalyse de kosteneffectiviteit van Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding onderzocht.

De uitkomsten van deze onderzoeken zullen bijdragen aan de verdere onderbouwing van de implementatie van deze begeleidingsmethode.