Thema 2: Primary care alternatives for long-term secondary care for people with severe mental disorders

In dit onderzoek wordt het ziekte- en zorgbeloop van mensen met een ernstige psychiatrische problematiek die zorg ontvangen binnen de tweedelijns GGZ in beeld gebracht.

Op basis van de verkregen inzichten in dit ziekte- en zorgbeloop zullen begeleidingsmethoden ontwikkeld worden die een alternatief moeten bieden voor zorg uit de tweedelijns GGZ. Tenslotte zullen deze nieuw ontwikkelde begeleidingsmethoden getoetst worden op hun effectiviteit.