Publicaties

Op deze pagina vindt u korte Nederlandse samenvattingen van de MATCH artikelen die uitkomen. Daarnaast worden hier de fulltext Engelse artikelen beschikbaar gesteld.

MATCH: Cohortstudie

Midden 2016 is het eerste artikel over MATCH in het International Journal of Methods in Psychiatric Research gepubliceerd. Dat artikel is in het Engels geschreven en nogal technisch-wetenschappelijk van aard, vandaar dat we hier de belangrijkste resultaten samenvatten in het Nederlands. Allereerst beschrijven we waarom we de MATCH Cohortstudie studie doen.   Lees meer...

MATCH: Geheugen bias

In dit onderzoek keken wij naar het verband tussen trauma in de kindertijd, negatieve geheugen vertekening (ofwel: bias) en psychiatrische ziektes. Onder kindertrauma’s verstaan wij in dit onderzoek seksueel misbruik, fysiek misbruik, psychisch misbruik en emotionele verwaarlozing voor de leeftijd van 18 jaar.  Lees meer...