Samenvatting resultaten tweede MATCH artikel

Auteurs: Janna N. Vrijsen, Camiel T. van Amen, Bauke Koekkoek, Iris van Oostrom, Aart H. Schene, en Indira Tendolkar

Inleiding:
In dit onderzoek keken wij naar het verband tussen trauma in de kindertijd, negatieve geheugen vertekening (ofwel: bias) en psychiatrische ziektes. Onder kindertrauma’s verstaan wij in dit onderzoek seksueel misbruik, fysiek misbruik, psychisch misbruik en emotionele verwaarlozing voor de leeftijd van 18 jaar. Negatieve geheugen bias is het gemakkelijker onthouden van negatieve/vervelende informatie dan positieve/vrolijke informatie. Dit proces gaat automatisch en is kenmerkend voor onder andere depressie. Er zijn al veel onderzoeken die het verband aantonen tussen kindertrauma’s, negatieve geheugen bias en psychiatrische ziektes. We weten echter niet of de hoeveelheid en diversiteit van meegemaakte kindertrauma’s verband heeft met de hoeveelheid negatieve geheugenbias en het totale aantal van psychiatrische ziektes bij een individu.

Methode:
De informatie die wij gebruikten voor dit onderzoek kwam uit de MATCH-studie geleid door Dr. Bauke Koekkoek. Hierin zijn 252 mensen met psychiatrische ziektes geïncludeerd met verschillende psychiatrische ziektes, van depressie en verslaving tot persoonlijkheidsproblematiek. De mate van kindertrauma’s werd uitgevraagd met behulp van van een vragenlijst. Hiermee bepaalden wij wat voor soort kindertrauma’s de deelnemers hadden meegemaakt en ook de frequentie van de trauma’s. Negatieve geheugen bias werd bepaald door middel van een veelgebruikte computer taak. Het aanwezig zijn van psychiatrische ziektes werd bepaald door middel van een gestructureerd interview.

Resultaten:
Statistische modellen lieten zien dat de mate van kindertrauma’s, de hoeveelheid negatieve geheugenbias en de hoeveelheid psychiatrische ziektes significant positief zijn geassocieerd met elkaar.

Conclusie:
Deze resultaten laten zien dat kindertrauma en negatieve geheugen bias van belang zijn voor breed spectrum van psychiatrische ziektes. Hiernaast toont dit onderzoek het kwantitatieve verband aan tussen kindertrauma’s en het aantal psychiatrische ziektes. Het kan van groot belang zijn deze aspecten mee te nemen in de behandeling van psychiatrische ziektes.

Het volledige (Engelstalige) artikel ‘Childhood trauma and negative memory bias as shared risk factors for psychopathology and comorbidity in a naturalistic psychiatric patient sample’ is hier rechts te downloaden.