Over MATCH

In de huidige praktijk van de geestelijke gezondheidszorg is de afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod vaak niet optimaal.†In de zorg aan mensen met†psychische problemen†ontstaat regelmatig veel uitval, stagnatie en langdurige afhankelijkheid. Vaak wordt deze zorg geleverd door hbo-professionals.†MATCH is een onderzoeksproject met als doel vraag en aanbod†in de psychiatrische zorg door hbo-professionals beter op elkaar af te stemmen.

MATCH is een onderzoeksproject met als doel de vraag en aanbod in dit type psychiatrische zorg beter op elkaar af te stemmen. In verschillende studies worden zowel patiŽnten, (hbo-)professionals, als ook teams gevolgd om meer inzicht te krijgen in het verloop van de zorg en met als uiteindelijk doel de kwaliteit van deze zorg te verbeteren.

De studies waaruit het project is opgebouwd moeten resulteren in:

  • Wetenschappelijke kennis betreffende de afstemming van zorgvraag en zorgaanbod aan mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek door hbo-professionals.
  • Kennis en instrumenten voor hbo-professionals om de zorg aan mensen met ernstige en langdurige problematiek te optimaliseren.
  • Kennis en instrumenten voor het onderwijs van (toekomstige) professionals in de psychiatrische zorg.

Door wie?

Het MATCH project is een initiatief van het Lectoraat Sociale en Methodeische Aspecten van Psychiatrische Zorg (SMAPZ) in samenwerking met de volgende instellingen:† Lees meer...

Voor wie?

MATCH wil een bijdrage leveren aan de optimalisering van de zorg aan mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek.† Lees meer...