Voor wie?

MATCH wil een bijdrage leveren aan de optimalisering van de zorg aan mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek.

Zij zijn degenen die uiteindelijk moeten profiteren van de resultaten van dit onderzoeksproject, doordat de zorg die zij ontvangen beter is afgestemd op hun behoeften. MATCH wil dit bereiken door de hbo-professionals die de zorg aan deze mensen vormgeven te voorzien van effectievere instrumenten.