Solar DEMO Lab

SolarDemoLab

In het SolarDemoLab, een proeftuin voor MKB-bedrijven, worden toepassingen van duurzame energie getest en doorontwikkeld. In heb lab is aandacht voor energieopwekking, -conversie en –opslag.

Werkzaamheden

In de proeftuin worden de volgende werkzaamheden verricht:

  • Er worden prototypes en testopstellingen gebouwd;
  • onderzoeken gedaan en testwerkzaamheden verricht;
  • presentaties gegeven en bijeenkomsten georganiseerd.

Samenwerking met de HAN

Het SolarDemoLab bevindt zich naast de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). MKB-bedrijven die gebruik maken van de proeftuin en bijbehorende faciliteiten kunnen tevens gebruik maken van de kennis die de hogeschool in huis heeft. Duurzame energie is een belangrijk aandachtsgebied van de HAN. MKB-bedrijven komen bovendien in contact met engineeringstudenten die zich richten op energietechnologie.

Betrokkenen

Het SolarDemoLab is onderdeel van het project SolarDemoLab als Proeftuin. Bij het project zijn verschillende onderdelen van de HAN betrokken, zoals het Instituut Engineering en alle lectoraten van het Kenniscentrum Technologie & Samenleving. Via SEECE, het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise, zijn meer dan veertig energiegerelateerde partijen aangesloten.

Open middag in het SolarDemoLab op 11 oktober 2017

In het kader van de jaarlijkse Green Tech Week organiseert het Lectoraat Duurzame Energie op woensdag 11 oktober, van 12.30 uur tot 17.00 uur, een open middag in het SolarDemoLab voor studenten, medewerkers en externen. Aanmelden is niet nodig, geļnteresseerden kunnen gewoon binnenlopen.

Bezoekers van de HAN maken kennis met het SolarDemoLab

Ondernemers, studenten en docenten maakten op 7 oktober 2016 kennis met het SolarDemoLab op de HAN Campus in Arnhem.